Thánh ca và Đời sống - Bài hát: Mình Máu Chúa, một bài hát thật cảm động về tình yêu của Thiên Chúa


Bài hát: Mình Máu Chúa Sáng tác: Lm. Giuse Maria Antôn An Phong Lê Quang Uy, CsSR. Trình bày: Ca đoàn Têrêsa, cộng đoàn thánh Lucy, TGP. Los Angeles

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes