Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại GP.Lạng sơn Cao bằng. 29 6 2018


Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại GP.Lạng sơn Cao bằng. 29 6 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes