Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 03/06/2018Trực tiếp: Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 03/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes