Trực tiếp: Diễn nguyện chào mừng Thánh lễ tấn phong Giám mục Giuse Nguyễn Đức CườngDiễn nguyện chào mừng Thánh lễ tấn phong Giám mục Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Cường tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes