Đêm Thánh Nhạc Kỷ Niệm 50 Năm Linh Mục - 61 Năm Viết Nhạc của Linh mục. Nhạc sư Kim Long ngày 16.6 .2018 tại nhà thờ Thanh Đa Sài Gòn


Đêm Thánh Nhạc Kỷ Niệm 50 Năm Linh Mục - 61 Năm Viết Nhạc của Linh mục. Nhạc sư Kim Long. Đêm nhạc diễn ra lúc 19h00 tại Nhà Thờ Thanh Đa - Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes