Trực tiếp: Giáo phận Thanh Hoá: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh


Giáo phận Thanh Hoá: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes