Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật X Thường Niên B (Mc 3_20-35) 06g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 09/06/2018


Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật X Thường Niên B (Mc 3_20-35) 06g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 09/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes