Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XII TN_Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsRChúa Nhật XII Thường Niên B Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1, 57-66. 80) 06g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 24/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes