Thánh lễ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc tại Giáo xứ Kẻ Sặt (01/06/2018)


Sinh hoạt Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc tại Giáo xứ Kẻ Sặt (01/06/2018)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes