Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/06/2018"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 45) Thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp -27/06/2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 27/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes