Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT lúc 8h30' ngày 12.06.2018THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT Cho các Thầy Phó Tế :
1 - Giuse Nguyễn Du 2 - Simon Trần Quốc Được 3 - GB. Bùi Thanh Hải 4 - FX. Nguyễn Minh Hùng 6 - GB. Lương Trọng Khiêm 7 - Phêrô Nguyễn Duy Nhạc 8 - Phêrô Lê Trọng Tạo 9 - Vinh Sơn Vũ Khắc Tiệp 10 - Giuse Hồ Đắc Trung 11- Phêrô Nguyễn Hữu Xuân
Thánh lễ được cử hành lúc 8g30 ngày 12.06.2018 tại Nhà Thờ Chánh Toà Phan Thiết do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm Giám Quản Tông Toà Giáp phận Phan Thiết Chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes