Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế - 8g 30 _28/06/2018“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,...” (Mt 6, 33) Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế - Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn: 8g 30 ngày 28/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes