Trực tuyến: Đêm Thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN - mừng Kim Khánh Linh mục Phêrô Kim Long (1968 - 2018)


Nguồn: WGPSG - Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về Hồng ân Đức tin, Hồng Thánh hiến, Hồng ân Thánh nhạc và mừng Kim Khánh Linh mục Phêrô Kim Long (1968 - 2018), Uỷ Ban Thánh Nhạc TGP Sài gòn tổ chức đêm thánh ca CẢM MẾN HỒNG ÂN tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, vào lúc 19g00 thứ Năm 14-06-2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes