Đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 19.06.2018Đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 19.06.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes