ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN GIỚI THIỆU VỀ SỞ KIỆN


Giới thiệu Sở Kiện - nơi khai mạc Năm Thánh ngày 19/6/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes