VUI SỐNG TIN MỪNG - Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhât X-TN B - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.


Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhât X thường niên năm B (6g30 - 10.6.2018) tại nhà thờ Kỳ Đồng, DCCT Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes