Bài giảng Lễ Chúa Nhật XVII TN B (29.7.2018) tại Giáo xứ Công Lý -- Lm. Lê Quang Uy, DCCTBài giảng Lễ Chúa Nhật XVII TN B (29.7.2018) tại Giáo xứ Công Lý -- Lm. Lê Quang Uy, DCCT 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes