BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 11 – 14/07/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 11 – 14/07/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Hiệp Hội Thừa sai Bác ái Vinh: Hồng ân tiên khấn và vĩnh khấn – GP Vinh 2: Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Gx Văn Hải hạt Long Thành – GP Xuân Lộc 3: Họp mặt Giới trẻ GP Phát Diệm: Mặn nồng tình gia đình & vẹn nghĩa thầy trò 4: Thánh lễ Phong chức linh mục 2018 – GP Long Xuyên


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes