BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 14 – 17/07/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 14 – 17/07/2018

Những bản tin sẽ phát:
1: cung nghi Mẹ Fatima Thánh Du Hạt Phước Lý, Gx Bắc Minh – Gp Xuân Lộc 2: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức và trao băng quới chức Họ đạo Vĩnh Hòa – GP Vĩnh Long 3: Hành trình mục vụ cuối tuần của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Gp Vinh 4: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể, Thêm Sức và Rước lễ Trọng thể Gx. Antôn – GP Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes