BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 18 – 21/07/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 18 – 21/07/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Giáo phận Vĩnh Long - hội ngộ Giới Trẻ 2018: Đừng sợ! 2: Thánh lễ công bố Bổ Nhiệm Thư và kết thúc tĩnh tâm linh mục tháng 07-2018 – GP Thanh Hóa 3: 1602 Em Thiếu Nhi Và Huynh Trưởng Hiệp Đoàn Tây Nam Phú Thọ Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc – GP Hưng Hóa 4: Thánh Lễ Làm phép Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ Giáo xứ Ngọc Hồ - GP Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes