Chúa Nhật XVI Thường Niên B (Mc 6_30-34) lễ Thiếu Nhi tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 22/07/2018Chúa Nhật XVI Thường Niên B (Mc 6_30-34) 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 22/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes