Dòng Thánh Phaolô: Thánh lễ Vĩnh Khấn 2018Nguồn: WGPSG- 15 nữ tu Khấn sinh đã tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chastres, Tỉnh Dòng Sài Gòn, Thánh lễ do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chù sự vào lúc 9g00 ngày thứ Sáu 29-06-2018, tại Nguyện Đường Thánh Phaolô Sài Gòn, số 04 Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes