Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên: Ga 6_1-15_17g 00 – Lm Vinhsơn Phạm trung Thành CSsR 29/07/2018Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên: Ga 6_1-15_17g 00 – Lm Vinhsơn Phạm trung Thành CSsR 29/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes