Giáo Hội Năm Châu 23/07/2018: Đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Hoa• Đối thoại vẫn tiếp tục giữa Tòa Thánh và Trung Hoa • Tiến trình chuẩn bị án phong Thánh cho nhà lãnh đạo Dòng Tên Pedro Arrupe đã bắt đầu. • Tiểu sử Cha Pedro Arrupe • Những bổ nhiệm quan trọng trong giáo triều Rôma những ngày sắp tới • Tình yêu là trung tâm điểm của đạo lý về gia đình • Côn đồ nhà nước Nicaragua tấn công một Giám Mục • Tổng thống Petro Poroshenko tái kêu gọi Chính Thống Giáo Ukraine độc lập với Mạc Tư Khoa • Hiện tình các Giáo hội Chính thống tại Ukraine

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes