Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 06.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 06.07.2018
1.Ngày 06.07 Thánh Maria Goretti
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 06.07.2018: YÊSU TUYỂN MỘ NGƯỜI BỊ LÊN ÁN
3.PHÚT SUY TƯ:
- Khi yêu trái ấu cũng tròn
- Khác biệt giữa ngày và đêm
4.Bài giảng- Giáo xứ Thái Hà hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại trung tâm hành hương Sở Kiện
5.Foyer Phú Dòng - Nơi Tĩnh Tâm giúp bạn trở về Nguồn
6.Kịch: "Tuổi Thanh Xuân Đáng Nhớ" -
Nhóm Thái Hà 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes