Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Sáu 13.07.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chiều Thứ Sáu 13.07.2018
1.PHÚT CẦU NGUYỆN, THỨ SÁU 13.07.2018
2.Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Cha Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng
3.Đọc Kinh trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo tại Sở Kiện

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes