LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 22.07.2018 CHUẨN MỰC MỤC TỬ NHÂN HẬU CỦA CHÚA CỦA CHÚA KITÔLời Hằng Sống Chúa Nhật 22.07.2018 CHUẨN MỰC MỤC TỬ NHÂN HẬU CỦA CHÚA CỦA CHÚA KITÔ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes