LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 17.07.2018: CHUẨN MỰC CÔNG LÝ CỦA CHÚA KITÔ


Lời Hằng Sống Thứ Ba 17.07.2018 CHUẨN MỰC CÔNG LÝ CỦA CHÚA KITÔ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes