LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 28.07.2018: BÔNG LÚA HAY CỎ LÙNG?


Lời Hằng Sống Thứ Bảy 28.07.2018 BÔNG LÚA HAY CỎ LÙNG? Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes