LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 04.07.2018: KHÔNG THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI YÊSU


Lời Hằng Sống Thứ Tư 04.07.2018 KHÔNG THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI YÊSU Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes