Ngày 01.08: Thánh Anphongso, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu ThếNgày 01.08: Thánh Anphongso, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo