Ngày 03.07: Thánh Philípphê Phan Văn Minh


Nguồn: WGPSG: Ngày 03 - 07: Thánh Philípphê Phan Văn Minh (Sách Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành - Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes