Ngày 12 - 07: Thánh Phêrô Hoàng Khanh, thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê) và thánh IGNACIO DELGADO - YNguồn: WGPSG: Ngày 12 - 07: Thánh Phêrô Hoàng Khanh, thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê) và thánh IGNACIO DELGADO - Y. (Sách Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành - Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes