Ngày 20.07: Thánh JOSÉ DIAZ SANJURJO - AN


Nguồn: WGPSG: Ngày 20 - 07: Thánh JOSÉ DIAZ SANJURJO - AN. Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo