Tam Nhật Kính Anphongsô Maria Liguori (Ngày II) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sai Gòn 31/07/2018“Mọi sự tốt lành hệ tại ở lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa tức là thực thi Thánh ý Ngài” Tam Nhật Kính Anphongsô Maria Liguori II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn www.dcctvn.org 31/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes