Thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên B (Mc 5_21-43) (lễ thiếu nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 01/07/2018Thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên B (Mc 5_21-43) (lễ thiếu nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 01/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes