Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên B (Ga 6_1-15) (lễ thiếu nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 29/07/2018Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên B (Ga 6_1-15) (lễ thiếu nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 29/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes