Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR - 08g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsRChính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25). Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR - 08g 00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 21/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes