Chúa Nhật XVII Thường Niên B (Ga 6_1-15) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 29/07/2018"Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý" (Ga 6, 11)
Chúa Nhật XVII Thường Niên B (Ga 6_1-15) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 29/07/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes