Truyền chức Linh mục - Gp. Bà Rịa 2018Truyền chức Linh mục - Gp. Bà Rịa 2018
Vào lúc 08g30 ngày 05.7.2018, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel - Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã truyền chức Linh mục cho 7 Phó tế: – Thầy Gioan B. Đoàn Văn Viên – Thầy Giuse Nguyễn Văn Lộc – Thầy Giuse Nguyễn Văn Sơn – Thầy Phêrô Võ Tá Văn – Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Thọ – Thầy Giuse Nguyễn Đức Thuần – Thầy Giuse Bùi Anh Văn Phim: Ban Truyền thông GP. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes