BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 1 – 04/08/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 1 – 04/08/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ Lần Thứ V Tại Giáo Xứ Phượng Vĩ – GP Hưng Hóa 2: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phêrô Đoàn Công Quí – GP Phú Cường 3: Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Hồng ân Thánh hiến 4: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Kim Bảng – TGP Hà Nội 5: Thánh lễ tạ ơn đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo xứ Tràng Đình – GP Vinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes