BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 18 – 21/08/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 18 – 21/08/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Dòng Camillô: Thánh lễ phong chức Linh Mục 2: Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Nghĩa Lộ Lần Thứ Nhất Tại GX Vĩnh Quang – GP Hưng Hóa 3: Dòng Anh Em Hèn Mọn Vẹn Tu: Thánh Lễ Vĩnh Khấn và Tiên Khấn 4: Thánh lễ Thêm sức và rước lễ lần đầu Gx. Hiệp Hòa – GP Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes