BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 4 – 07/08/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 4 – 07/08/2018 Những bản tin sẽ phát: 1: Dòng Đaminh: Thánh lễ Phong chức linh mục 2018 2: Khóa Sa Mạc Tuyên Úy Menkisede I - Dành cho Quý Cha K1 và K2 Đại chủng viện Xuân Lộc 3: Thánh lễ mừng 2 năm Giám mục của Đức cha Giám Quản TGP HCM 4: Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Năm thánh của Giáo phận Qui Nhơn 5: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Thái Hà – TGP Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes