Dòng Đaminh Tam Hiệp - Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời 2018Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ tế Thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho 15 nữ tu Dòng Đaminh Tam Hiệp, lúc 9g ngày 7/8/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes