Hành hương đầu tháng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội


TRỰC TIẾP: Hành hương kính đầu tháng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kontum chủ tế Thái Hà: 9 giờ 30 ngày 04.08.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes