LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 10/08/2018: Kính Thánh Lôrensô


Lời Hằng Sống Thứ Sáu 10/08/2018 Kính Thánh Lôrensô Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes