Ngày 01 - 08: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêdictô Vũ Văn DuệNguồn: WGPSG: Ngày 01 - 08: Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêdictô Vũ Văn Duệ. Trích Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phát hành. Chủ biên: Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes