Ngày 05.08: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả


Ngày 05.08: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả Đền thờ dâng kính Đức Mẹ đầu tiên trên thế giới được xây cất từ thế kỷ thứ IV

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes