Ngày 14.08: Kính thánh Maximilanô Maria KolbêNgày 14.08: Kính thánh Maximilanô Maria Kolbê, linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc Xã

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo