Ngày 23.08: Kính thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ


Ngày 23.08: Kính thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo